D’acord amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, indiquem les dades d’informació general d’aquest lloc web:

Us informem  que tenim  implantades les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les vostres dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat .

  • Titular: CLUB ESPORTIU LAIETA
  • CIF: V08496358
  • Adreça: Pintor Ribalta, 2-8 (BARCELONA)
  • Telèfon: 934 486 350
  • Correu electrònic: cel@laieta.cat

CLUB ESPORTIU LAIETA, no es fa responsable dels continguts, ni de les dades que es puguin recollir, als enllaços a tercers que apareixen a la seva web. La finalitat d’aquests és la de permetre la recerca de la informació de la forma més ràpida i efectiva possible i és per això que es faciliten, sense cap altra pretensió que l’estrictament informativa.

A continuació apareixen els termes de l’acord legal que s’estableixen entre l’usuari i CLUB ESPORTIU LAIETA. En accedir, navegar i/o utilitzar aquest lloc web, l’usuari manifesta haver llegit, entès i estar d’acord en aquests termes i complir totes les normes aplicables.

L’accés i ús de la web té caràcter gratuït per als usuaris i no exigeix el seu registre previ.

La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui dur a terme amb la informació continguda en aquesta pàgina web i que es realitzi sense l’autorització prèvia de CLUB ESPORTIU LAIETA constitueix una infracció castigada per la legislació vigent.

Els noms i logotips exposats en aquesta pàgina són marques comercials registrades.

CLUB ESPORTIU LAIETA no es fa responsable de la mala utilització dels continguts d’aquest web i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, establir limitacions o restringir el seu accés en qualsevol moment, de manera temporal o permanent.

CLUB ESPORTIU LAIETA no es fa responsable dels continguts, ni de les dades que es puguin recollir, als enllaços a tercers que apareixen a la seva web. La finalitat d’aquests és la de permetre la recerca de la informació de la forma més ràpida i efectiva possible i és per això que es faciliten, sense cap altra pretensió que l’estrictament informativa.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l’informen que les dades que ens faciliti, amb motiu de la seva inscripció, s’incorporaran a un fitxer el responsable del qual és el Club Esportiu Laietà amb domicili al carrer Pintor Ribalta, 2-8 de Barcelona amb CIF: V08496358 (en endavant LAIETÀ).

Les dades que recollim seran tractades per la gestió i manteniment de la nostra relació contractual, que inclou activitats de fidelització, informar-li de les nostres novetats, serveis i control de qualitat dels mateixos, facturació, gestió de la morositat, etc, així com el compliment de les nostres obligacions legals en relació a la normativa fiscal, tributaria i comptable i per a fer estadístiques. Aquests tractaments es legitimen en base a la nostra relació contractual.

Tanmateix les dades de salut que ens pugui facilitar, seves o de les persones sota la seva tutela, les sol·licitem únicament per a garantir la pràctica esportiva segura per part de les persones sòcies i clientes, doncs és interès legítim tant nostre com seu, vetllar per la seguretat de les persones usuàries dels nostres serveis i instal·lacions.

Les categories de destinataris de les seves dades són: Fundació Privada Esportiva CE Laietà, Federacions esportives, aquells proveïdors de serveis que prestin un servei en virtut del qual necessitin conèixer les seves dades, amb qui tenint formalitzat un contracte d’encarregat de dades i tenen la obligació de guardar confidencialitat, altres tercers necessaris per a gestionar i tramitar la seva inscripció, les asseguradores de salut que cobreixen la cobertura mèdica per vostè contactada, així com eventualment òrgans judicials, autoritats de control i/o el Ministeri Fiscal.

Pot exercici en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat del tractament, així com els drets d’oposició i limitació del tractament. També té el dret a no ser sotmès/a a decisions automatitzades (incloent l’elaboració de perfils) que li afectin jurídicament i/o significativa de manera similar i a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. Pot exercir aquests drets a l’email  cel@laieta.cat.