Després de la decisió del President Miquel Sambola al febrer de 2012 de no presentar-se a la reelecció s’obre el procés electoral i assumeix el Sr. Domingo Goenaga la Presidència, per ser la candidatura única presentada.

Domingo Goenaga és una persona compromesa i entregada al Club, que des dels últims anys de Presidència de Villamore ve aportant primer com a soci, més tard com a Vicepresident i a la fi com a President, un criteri de racionalitat davant els diferents avatars als quals el Club ha hagut d’enfrontar. Ja sota la Presidència d’Amadeu Ferré, va ocupar el càrrec de Vicepresident Econòmic, participant en totes les negociacions patrimonials del Club. En aquest sentit és de destacar la que es va dur a terme per a la venda dels terrenys al F. C. Barcelona i que ja hem esmentat en anteriors escrits, en l’època de President del F.C. Barcelona del Sr. Núñez. El resultat de la mateixa va ser beneficiós pel Club i va permetre, en aquell moment, sortir d’una situació difícil pels deutes que havien estat contretes. Aquesta negociació va ser liderada, amb gran èxit, pel llavors president Amadeu Ferré.

En el moment de substituir Miquel Sambola a la Presidència del Club calia enfrontar-se a una situació econòmica difícil, provocada per la crisi que des de 2007 venia afectant al Club, per la negativa evolució del nombre de socis. En els cinc anys transcorreguts des del 2007 a l’any 2012 el Club havia perdut 219 socis. Aquesta realitat, juntament amb altres canvis legislatius que van tenir lloc, com la pèrdua de bonificacions a la seguretat social i canvis en la Llei de l’IVA, que afectaven negativament a l’IVA de les inversions d’anys anteriors, havien provocat unes pèrdues el 2012 de 80mil €. Si bé cal reconèixer els resultats de les seccions esportives, que per primera vegada eren lleugerament positives ja que deixaven enrere les pèrdues acumulades d’anys anteriors.

Amb l’objectiu manifest de millorar la situació econòmica es procedeix a un reajustament de l’organització. Per a això es proposa la prejubilació a algunes persones, entre elles la de Xavi Gimeno que com a gerent havia demostrat el seu profund coneixement del Club i que va ser substituït per Oscar Sambola, que passava a compatibilitzar les seves anteriors funcions com a Director Esportiu amb les de Gerència. Els estalvis aconseguits amb les prejubilacions van permetre tornar al camí de beneficis al 2013.

No obstant això i malgrat les múltiples accions de promoció realitzades, va seguir disminuint el nombre de socis. Part de l’estratègia va passar per augmentar l’oferta de més pistes de pàdel, que serien finançades pel corresponent creixement d’abonats que van ser aportant i pels resultats positius de les seccions esportives que, a partir de l’any 2013, es van anar consolidant. Seguint amb l’estratègia marcada, s’amplien les possibilitats de jugar a pàdel (esport cada vegada més demandat) amb la instal·lació en el 2015 de dues pistes més al costat del pavelló esportiu a la vegada que les quatre pistes inicials d’obra es renoven amb parets sintètiques transparents al 2017.

Com la majoria d’entitats esportives es tenia pendent l’obtenció de la Llicència d’Activitats i això va comportar importants inversions en il·luminació i portes d’emergència, protecció enfront d’incendis a la pista coberta, edifici antic i social, detecció de fums, nova escala d’emergència i rampa per a invàlids. Es va aconseguir el 2017 després d’una inversió de l’ordre de 200mil €.

Al febrer de 2018, als sis anys en el càrrec com marquen els nostres Estatuts, es van convocar les eleccions d’una nova Junta Directiva. Com Presidents es van presentar el Sr. Toni Balaciart i el Sr. Domingo Goenaga. En un procés electoral exemplar, amb elevada participació i amb un nombre de vots rellevants per a cada candidat, fet que manifesta que era un Club viu, guanya la candidatura de Domingo Goenaga que continuaria en la gestió.

Durant aquest període l’activitat esportiva en totes les seccions aconsegueix una gran magnitud i les escoles van superant de manera continuada els participants i les activitats.

La vida social s’enriqueix especialment en les trobades estiuenques de la pèrgola que acull diversos esdeveniments de música en viu en sopars molt concorregudes. El Club desborda activitat.

A la fi de 2017 s’arriba a un acord econòmic amb el F.C. Barcelona perquè es compensaran els trastorns derivats de les obres futures previstes per l’enderrocament del Miniestadi i les que corresponen a l’Espai Barça, així com aspectes urbanístics de el projecte. El preacord és aprovat en Assemblea Extraordinària de Socis celebrada al novembre de 2017.

L’import percebut a la fi de 2018 i 2019 va permetre finançar la renovació del vestuari masculí, la construcció de dos nous pàdel, la il·luminació amb leds de totes les instal·lacions esportives del Club, i instal·lar un control d’accessos. També es van emprar en l’actualització de part de la infraestructura de serveis amb gairebé 60 anys d’antiguitat, com a noves calderes, sostre del pavelló, vestuaris i vas de la piscina. A més a permetre reduir el deute a nivells desconeguts. El 2020 s’havia reduït de 700mil € a 100mil €.

Ja en 2019 es produeix un augment considerable de socis. Ara bé la incidència de la pandèmia el 2020 trunca les bones perspectives.

Al 2019 el Sr. Josep Manel Gurrera substitueix en el càrrec de Gerent a l’Oscar Sambola, després d’una llarga trajectòria, al principi com a Director Esportiu. Com a organitzador i dinamitzador de les seccions esportives va aportar uns beneficis importants a el Club.

La situació de baix endeutament i alta solvència amb la que vam iniciar el 2020 permetia ser optimistes respecte a la capacitat del Club a superar la crisi que la pandèmia del Covid-19 causaria i causarà en totes les entitats esportives.

En aquest punt lamentar la mort de diversos socis i sòcies, la gran majoria d’avançada edat, que van contraure i no van superar la malaltia. El nostre record a tots ells.

Finalment, davant la perspectiva de superació de la pandèmia, el Club torna a la seva activitat normal i la previsió és de superar la seva incidència amb certa seguretat, gràcies a el sacrifici dels socis i sòcies. El pressupost del 2021 ja reflecteix un canvi de tendència amb una substancial millora respecte al 2019.

A finals del mes d’abril de 2021, la Junta Directiva presidida per Domingo Goenaga presenta en bloc la seva dimissió de manera planejada, a l’haver aconseguit els objectius fixats en el seu programa electoral, i amb la intenció de deixar pas a una nova Junta Directiva a ser possible més jove i renovada amb capacitat per poder abordar els reptes dels propers anys i entre ells l’organització de l’efemèride dels 100 anys de Club, organització ja avançada, fruit de la feina del President de Comitè Organitzador Sr. Jordi Adell. Durant el període electoral com manen els estatuts es va formar una junta gestora amb els Socis de major antiguitat, composta per Donada, Segura, Sánchez, Adell i Manel Puigbó com a President a l’ésser el de major edat. La Junta encarregada de gestionar el Club durant aquest període d’interinitat i d’escollir a l’atzar la Junta Electoral que vetlla pel correcte procediment de les eleccions. Van formar part de la mateixa Fontseré, Echezarreta i va ser Presidida per Celia Soto. Sense l’existència d’incidències el 23 de maig de 2021, la Junta Electoral proclama com a guanyadora l’única candidatura presentada, que encapçala com a President el Sr. Jaume Riera que és proclamat com desè President de Club Esportiu Laietà.

TITO DONADA
Corresponsal del C.E. Laietà