Camí del Centenari – Capítol XXVIII (part III)

El tennis a partir de l'any 1967 Amb el Sr. Tarrero com a Delegat de Tennis, amb anterioritat ho havia estat J.M. Iñareta, J. Campius, A. Sánchez, Mercè Guix i Paco López, es prossegueix amb [...]