Després d’haver-se dut a terme la demolició integral del Miniestadi, ens ha arribat un comunicat del FC Barcelona informant de les imminents feines de desmuntatge de la passarel·la que uneix el Miniestadi amb el Palau Blaugrana.

El pla previst és el que us detallem a continuació:

1- Treballs previs. Consisteixen en la preparació i condicionament de la zona per al correcte desmuntatge de la passarel·la. Aquests treballs es realitzaran entre els dies 9 i 10 de gener del 2020 en horari laboral (8:00 a 18:00h). Afectacions: Dos carrils de C/ Arístides Maillol, així com el carril bici.

2- Hissat de la passarel·la. Consistirà a hissar amb grues autopropulsades de grans dimensions les dues seccions de la passarel·la per a transportar-les dins de l’obra on es processaran i reciclaran. Aquests treballs es realitzaran en horaris nocturns (21:30 a 6:00h) durant dues nits, del 13 al 14 i del 14 al 15 de gener del 2020.  Afectacions: Durant l’hissat i maniobres de les grues s’haurà de tallar el pas de vehicles i de vianants en C/ Arístides Maillol.

3- Treballs de reposició de mitjana. Una vegada finalitzats els treballs de desmuntatge de la passarel·la es procedirà a reposar la mitjana al seu estat inicial. Aquests treballs es realitzaran entre els dies 15 i 17 de gener del 2020 en horari laboral (8:00 a 18:00h). Afectacions: Dos carrils de C/ Arístides Maillol, així com el carril bici.