Durant el mes d’agost els horaris de les classes d’activitats dirigides es veuran modificats. Els podeu consultar obrint el següent enllaç: HORARIS AADD AGOST.