Us informem que per acord de la Junta Directiva i amb la voluntat de fer més atractiva la Quota Familiar i fidelitzar encara més a les families del Laietà, aquesta s’amplia fins que els fills/es tinguin 21 anys.

Aquesta ampliació de 4 anys té un significat i un valor molt important per seguir comptant amb socis i sòcies compresos en aquestes franges d’edat, ja que històricament son edats en les que la continuïtat al Club no està garantida.

Des del Club s’està activant aquesta ampliació de 4 anys a tots els socis i sòcies actuals de Quota Familiar, perquè automàticament se’ls hi apliquin aquestes noves condicions.

Per més informació i adreceu-vos a l’Oficina d’Atenció al Soci o bé podeu consultar les característiques de la Quota Familiar a la web del Laietà.