Tot i que les instal·lacions del Laietà romanen tancades degut a la pandèmia global del coronavirus Covid-19, la maquinària interna del Club es manté activa i no deixa de treballar per poder mantenir el Club en bon estat i per fer arribar tota aquella activitat i informació que creiem important per tots vosaltres.

En aquest sentit els responsables de les activitats esportives d’estiu del Laietà – Laiestiu, Stage de Tennis i Stage de Pàdel –  ja estan treballant per tal de fer-vos arribar la informació general dels diferents campus.

Val a dir, però, que aquesta informació que rebreu en breu, està generada dintre d’un marc d’incertesa en quan a la possible organització d’aquestes activitats, ja que a dia d’avui no sabem quan podrem obrir de nou les instal·lacions, ni en quines condicions d’us, ni quins protocols ni mesures de seguretat s’hauran de prendre. En aquest sentit el Laietà ja està preveient diferents escenaris i treballa amb diferents opcions de cara a l’organització del Laiestiu, Stage de Tennis i Stage de Pàdel.

Així docs, de moment us deixem amb el vídeo del Laiestiu de l’any passat, perquè el gaudiu i tot desitjant poder tornar a repetir aquestes escenes d’esport, felicitat i amistat!