Ahir es va celebrar l’Assemblea General Ordinària del Laietà en format telemàtic degut a la pandèmia de la Covid-19.

Era la primera vegada que es celebrava amb aquest format, cosa que significava un repte molt important per tot l’equip organitzatiu, format per membres de la Junta Directiva, treballadors del Club i la productora Beta-Disc.

Per una banda s’havia de garantir l’assistència a tots els socis i sòcies, a través d’un procediment de registre que, si no s’estava familiaritzat amb les eines tecnològiques d’avui en dia, podia semblar complicat. En aquest sentit el Club va iniciar una campanya de comunicació intensa mitjançant la newsletter, el canal oficial de comunicació del Club, a través de la qual es varen enviar les instruccions detallades per poder participar-hi, dos vídeos tutorials molt ben explicats i detallats, i va establir un servei d’assistència telefònica permanent per aquells socis i sòcies que ho necessitessin.

Per altra banda, s’havia de garantir que els socis i sòcies poguessin votar i que aquest procés fos ràpid, eficient i fiable, per tal de no alentir els temps de l’Assemblea que eren limitats, degut al toc de queda vigent i al fet que les persones que estaven presencialment al Club poguessin arribar a casa seva abans de les 22h.

Doncs bé, avui ens hem de congratular ja que a nivell organitzatiu l’Assemblea va ser tot un èxit i es varen complir totes les expectatives que s’havien dipositat en aquest nou format telemàtic. El pic màxim de participació va superar en participació a moltes altres assemblees presencials que s’han fet al Club, el que dona una idea del gran seguiment que va haver-hi.

Pel que fa a les votacions, el sistema va funcionar a la perfecció i es van aprovar per àmplies majories els punts previstos a la Convocatòria, com són l’acta de l’Assemblea anterior, la memòria esportiva i social de l’any passat, la memòria econòmica 2019 i el pressupost 2020.

Per finalitzar volem agrair a tothom que va fer possible que poguéssim celebrar aquesta excepcional Assemblea en format telemàtic, amb totes les dificultats que això comportava, i agraïr molt especialmnet l’assistència i la participació activa dels socis i sòcies.