QUOTA FAMILIAR

Destinada a famílies amb fills/es fins a 21 anys.
Tarifa plana que inclou tots els serveis esportius del Club,
inclòs el Gym (fitness i activitats dirigides)

CARACTERÍSTIQUES

 • Copropietari de tot el patrimoni del Club.
 • Dret de vot i decisió a l´Assemblea General de Socis.
 • Títol Social en propietat que li assegura la seva
  permanència en el Club per temps indefinit, sempre
  d´acord amb els Estatuts del Club.
 • Invitacions esportives i d’aparcament anyals gratuïtes:
  12 per majors de 15 anys i 6 per menors. Vàlides per tots
  els dies laborables de 7:30 a 13 hores i de 16 a 18 hores,
  dissabtes, diumenges i festius a partir de les 15 hores.

CONDICIONS ECONÒMIQUES

Drets d'entrada: Títol Social: 480€

Per cadascun dels integrants de la unitat familiar.
Condicions especials de pagament, sense interès.

QUOTA MENSUAL

Import: 203 €/ mes.

La quota que s’aplica a cada adult és 101,75 €/mes.

Dret a utilitzar totes les instal.lacions, inclòs el Gym.

SERVEIS OPCIONALS

PILOTES/PISTA
Lloguer 1es tennis 6,65€
Lloguer 2es tennis5,65€
Venda pilotes tennis7,5€
Venda pilotes pàdel5,70€
CÀNON DIA / Pax.
Pista de tennis0,98€
CÀNON NIT TENNIS
Pista/Hora
Centrals8,45€
De l'1 a la 146,45€
CÀNON NIT PÀDEL/Pax.0,70€
TOVALLOLES1,25€
GUIXETA
Mensual masculí7,55€
Mensual femení7,55€
INVITACIONS
Tennis11,20€
Pàdel10,20€
Piscina11,20€
Bono piscina socis (10)60€
Accés puntual Gym5€
APARCAMENTAnyal128€
Preus amb I.V.A.