Us informem que a principis del mes de maig iniciarem la nova temporada de piscina. Com bé sabeu la piscina és d’us exclusiu per socis i sòcies, tot i que, com cada any, els abonats que us interessi podeu comprar l’abonament mensual de piscina a Atenció al Soci.

També us informem que ja estem acabant els treballs de manteniment del vas de la piscina (col·locació d’un nou liner) per tal d’evitar les fugues d’aigua i aconseguir una millor eficiència en la gestió de l’aigua.

Properament ja uns informarem de les dates exactes d’obertura i dels horaris de funcionament de la piscina.