El GymLaietà implementarà un nou i innovador tractament de protecció antimicrobiana que és basa en l’aplicació en superfícies de pel·lícula protectora antimicrobiana, fixació de nanopartícules inhibidores de la contaminació de microorganismes, formant una barrera que minimitza l’assentament de la microbiota. S’aplicarà desinfectant de diòxid de titani de superfícies, autoritzat pel Ministeri de Sanitat, amb eficàcia virucida i bactericida, seguint la norma ISO 27447: 2009.

El tractament té una durabilitat de 3 mesos, però en el nostre cas el farem amb una periodicitat de 45 dies.

L’objectiu és dotar les zones tractades d’una pel·lícula de nano partícules d’oxidació passiva de microorganismes de molt llarga persistència, fixat en els porus de les superfícies, i així eliminar i/o reduir la càrrega viral de l’espai tractat per frenar el seu augment i la probabilitat de contaminació.

El procediment serà el següent:

  • Desinfecció de xoc amb desinfectants que han demostrat eficàcia contra el Coronavirus.
  • Polvorització de producte inhibidor de contaminació per microorganismes.
  • Tractament de contacte amb drap desinfectant en baranes, aixetes, interruptors, poms i marcs de portes, etc.
  • La primera aplicació es portarà a terme un cop finalitzada la desinfecció certificada.
La desinfecció s’ha encarregat a l’empresa Ibertrac, SL, inscrita al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides amb els números 0002CAT-SB, 0002CAT-EB, 5109Cat-LgB.