Anunciem que a partir de dimarts 14 de gener s’iniciaran els treballs en alçada de la poda dels arbres grans del Club, tant a la zona de l’aparcament com a la Pèrgola, així com en altres zones del Club. Les afectacions pels socis seran puntuals i a la zona de l’aparcament.

Aquesta actuació està prevista realitzar-la amb una periodicitat aproximada de 3 anys, en funció de les pròpies necessitats i del creixement vegetatiu des arbres.

Les feines de poda estan previstes que finalitzin el divendres 17 de gener.