Aquests dies s’estan duent a terme els treballs de sanejament de l’escomesa general d’entrada d’aigua al Club.

Aquestes treballs es basen en la instal·lació d’una nova escomesa més moderna i totalment normalitzada. També es col·locarà un filtre per la legionel·la per complir amb les exigències del RD 865/03 en el que s’estableixen els criteris higiènic-sanitaris per la prevenció i control de la legionel·losi.

Es preveu que aquest cap de setmana del 21 i 22 de setembre ja s’hagi finalitzat amb la instal·lació de la nova escomesa.