Durant aquesta temporada 2018-19, s´estan realitzant diverses actuacions al Pavelló per tal de corregir certes deficiències històriques i fer-lo més funcional i eficient. La primera actuació realitzada a finals del 2018, va acabar amb el principal problema del Pavelló, les goteres, actualment també s´estan realitzant millores per corregir les filtracions.

A més en aquests dies, s´ha substituït l’antiga il.luminació per un enllumenat tipus LED que disminueix el consum i és més eficient, aquesta actuació també s´ha realitzat en altres zones del Club com la Pista Social i Pistes de Tennis.