DENOMINACIÓ

DENOMINACIÓ

FUNDACIÓ PRIVADA ESPORTIVA CLUB ESPORTIU LAIETÀ
NIF: G-64700339 Inscrita al registre d’Associacions i Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2421.

QUI SOM

La Fundació Esportiva Laietà és una entitat catalana privada nascuda l’any 2007, sense ànim de lucre que promou l’esport, la salut i el lleure per a tothom.

DADES DE CONTACTE

Adreça de correu postal:
CARRER PINTOR RIBALTA, 2-8
08028 Barcelona

Correu electrònic: fundacio@laieta.cat
Telèfon: 934 48 63 50
Pàgina web: laieta.cat

NORMATIVA APLICABLE

La Fundació Esportiva Laietà està subjecte a les obligacions de transparència establertes a l’Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s’estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d’utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

Estatus de la fundació vigents

ÒRGANS DE GOVERN. COMPOSICIÓ DEL PATRONAT

ORGANIGRAMA
President d'honorMiquel Sambola PueblaNat
President d'honorDomingo Goenaga CampmanyNat
PresidentJaume Riera Mendoza Nat
VocalAntoni BatlleNat
VocalDavid CalvoNat
VocalAlbert CaraltA renovar: 03/05/2022
VocalFrancisco DíazNat
VocalCarles LoranA renovar: 26/09/2023
VocalJoan Marc MargalefNat
VocalRaúl MartínezNat
VocalAnna PanadésNat
VocalAndrea PitarchNat
VocalRaimon PouNat
VocalChristian SaisNat
VocalAlex Sala FarréNat
VocalJosep Capell GuiuA renovar: 03/05/2022
Patró d'HonorJosé Manuel Escolano MiguelVitalici
Secretari no patróJosep Manel Gurrera GasiónA renovar: 07/09/2023

MISSIÓ, FINALITAT, BENEFICIARIS

La missió de la Fundació Esportiva Laietà és la de promoure i impulsar activitats relacionades amb l’esport i l’activitat física per tal de millorar la qualitat de vida i la salut de les persones.

Segons s’estableix en els seus Estatuts, la Fundació Esportiva Laietà té els següents objectius:

  1. La promoció, difusió i foment d’activitats esportives i particularment la promoció de la pràctica de l’esport mitjançant la creació, administració, finançament i direcció de centres d’estudis, campus i escoles esportives i equips de base o caràcter aficionat (federat o no).
  2. Gestionar i potenciar la pràctica de l’esport en el Club Esportiu Laietà, signant convenis i beques per què els socis, i els futurs esportistes tinguin una educació completa.
  3. Col·laborar amb el Club Esportiu Laietà i amb altres institucions esportives.
  4. Afavorir i portar a efecte la creació i millora d’instal·lacions i complexes Esportius.
  5. Promocionar i fomentar els valors de l’esport entre els més petits, com l’esforç, el respecte, la companyonia i la tolerància, tant a nivell d’escola com de competició.
  6. Fomentar l’esport de base i la formació acadèmica dels esportistes.
  7. Fomentar la pràctica esportiva entre les persones grans, per a millorar la seva qualitat de vida i la seva salut .

Tots els esportistes, entrenadors, tècnics, clubs, o associacions esportives i organismes de qualsevol tipus adscrits principalment a la ciutat de Barcelona; aquelles entitats que potenciïn la pràctica, la millora, la qualificació i tecnificació, la recerca o promoció de l’esport, així com la resta de persones, incloses les no federades, que tinguin finalitats similars o complementàries a les descrites.

L’elecció dels beneficiaris s’efectuarà pel Patronat sota els criteris d’imparcialitat i no discriminació entre les persones que reuneixin les següents circumstàncies: formar part de les persones físiques o jurídiques referides al paràgraf anterior, sol·licitar la prestació o servei que la Fundació pugui oferir i que compleixin els requisits específics que, complementàriament, pugui acordar el Patronat.

DADES ANUALS

2021

Programa i Memòria d’activitats
Estat Financer, Comptes Anuals i Informe Auditoria

2020

Programa i Memòria d’activitats
Estat Financer, Comptes Anuals i Informe Auditoria

2019

Programa i Memòria d’activitats
Estat Financer, Comptes Anuals i Informe Auditoria

2018

Programa i Memòria d’activitats
Estat Financer, Comptes Anuals i Informe Auditoria

2017

Programa i Memòria d’activitats
Estat Financer, Comptes Anuals i Informe Auditoria