Ampliem les activitats dirigides del GymLaietà durant el mes d’octubre