Breu introducció al Pilates per part de Julio Latorre, instructor del Gym Laietà