Aquest dijous 13 de febrer procedirem a canviar el servidor general del Club, el qual fou instal·lat l’any 2013, per tal d’actualitzar, millorar i optimitzar totes les prestacions informàtiques que es duen a terme diàriament al Club, com ara la comptabilitat, facturació, gestió de socis, base de dades, control de pistes, control d’accés, gestió de l’aparcament, contes de correu electrònic i restaurant.

En aquest cas el Club ha negociat el pressupost amb GPASoft, empresa que té contractats els serveis informàtics generals del Club. El hardware del servidor (maquinari físic) té un cost de 1.974€ + IVA, mentre que la migració de dades i posada en funcionament puja a 2.250€ + IVA.

Les afectacions previstes de cara als socis i abonats estaran relacionades amb tots els processos informàtics vinculats amb els control d’accés, obertura i tancament de les tanques de l’aparcament, gestió de pistes de tennis i pàdel, tràmits personals  a l’Oficina d’Atenció al Soci, etc, ja que tots aquest processos s’haurà de fer manualment.

Es preveu que a partir de les 11:30h s’aniran restablint i normalitzant els serveis de control de pistes, restaurant, aparcament i demés aplicacions.