Aquest dimecres 5 de febrer començaran les feines de poda d’arbusts i xiprers i que formen part del Pla de Millores del CE Laietà.

Aquests treballs es duran a terme en els propers dies i les afectacions haurien de ser mínimes, encara que la maquinària de tall podria provocar algunes afectacions a nivell acústic degut al soroll dels seus motors.

Amb aquesta actuació, conjuntament amb la poda d’arbres grans que va tenir lloc fa un parell de setmanes, es donaran per finalitzades les actuacions cap a la jardineria del Club, la qual quedarà més sanejada i en unes millor condicions visuals i vitals.