Avui hem reobert el Laietà i com a mesura preventiva el Club ha fet un cribatge general als seus treballadors/es per tal de detectar possibles casos positius de Covid i evitar la possibilitat de transmissió de la malaltia, amb l’objectiu de vetllar per la seva salut i la de tots els usuaris/es del Laietà.

S’havia convocat a 59 treballadors/es, però finalment han passat el test d’antígens 58, ja que un d’ells aquest matí presentava simptomatologia Covid i s’ha posat en contacte amb el Club per informar-ho. Se li ha requerit que anés al metge per tal de fer-se una valoració.

Els tests s’han dut a terme a la sala gran del Restaurant degut precisament a les seves dimensions per poder garantir la distància de seguretat en tot moment, i estant degudament ventilada i amb els nivells d’higiene requerits.

Tots els treballadors/es han presentat una declaració responsable signada, abans de passar el test, conforme no presentaven símptomes Covid i no havien estat en contacte amb cap persona positiva.

La bona notícia és que les 58 mostres han sortit totes negatives, és a dir que cap dels nostres treballadors/es està afectat per Covid. Tanmateix, un treballador presentava una simptomatologia que podia ser sospitosa de Covid, però la determinació final ha estat negativa, diagnosticant-se-li rinitis perenne.

Finalment cada treballador/a ha rebut un certificat d’haver sortit negatiu/va en el test d’antígens, dels qual el Club en guarda còpia.

Aprofitem aquest comunicat per seguir recordant-vos les mesures de seguretat que s’han de complir dintre de les instal·lacions del Laietà, com són l’ús obligatori de la mascareta mentre no s’està realitzant cap pràctica esportiva, rentat de mans freqüent amb gel hidroalcohòlic i manteniment de la distància de seguretat.