Durant aquesta Setmana Santa s’han dut a terme les obres de renovació total de la pista 10 de tennis que han consistit en canvi de tota la pastilla, nou anivellat, noves línies i terra, i millores del drenatge i desaigües.

La pista ja està preparada perquè es pugui jugar, encara que al principi estarà reservada per l’ús de l’Escola de Tennis perquè es vagi assentant, i en pocs dies ja podrà utilitzar per tothom.