En el següent enllaç podeu consultar els nous horaris d’activitats dirigides del GymLaietà.