Amb motiu de la posada en funcionament dels torns de control d’accés al club que permeten acotar els horaris d’entrada al club dels diferents col·lectius, la Junta Directiva ha revisat les condicions i horaris vinculats als abonats d’empresa. D’aquesta manera, a partir del dia 1 de gener de l’any vinent, els abonats d’empresa, veuran limitat el seu horari d’accés al club i ho podran fer únicament els dies laborables entre les 8 i les 18 hores, no podent entrar a pista més tard de les 17 hores.

El club està oferint als abonats d’empresa que no tinguin prou amb aquests horaris, les promocions vigents per a esdevenir socis o abonats concrets de gimnàs, pàdel o la resta de modalitats. Aquesta iniciativa optimitzarà usos dels abonats d’empresa que no podran fer ús de les instal·lacions en horaris de més demanda, i s’espera que una bona part dels mateixos aprofiti per esdevenir soci o abonat al club.