Com ja us vàrem informar a mitjans de setembre, el Club està duent a terme un pla de protecció antimicrobiana al GymLaietà amb la finalitat d’eliminar i reduir la càrrega viral dels espais tractats per frenar el seu augment i la probabilitat de contaminació, amb l’objectiu final de poder garantir unes instal·lacions netes, higièniques i lliures de partícules per als nostres socis/es i abonats/des. Tot i que el tractament té una durabilitat de 3 mesos, en el nostre cas ho estem fent amb una periodicitat de 45 dies.

El pla antimicrobià es basa en la combinació d’una desinfecció mitjançant un producte viricida registrat i autoritzat pel Ministeri de Sanitat i una posterior aplicació de diòxid de titani. La principal característica d’aquest compost és que les pel·lícules que forma sobre les superfícies son estables i mantenen la seva capacitat desinfectant en el temps, creant una barrera química que evita l’assentament de partícules i microorganismes durant 45 dies.

Després de gairebé dos mesos de tractament, podem assegurar que les dependències del GymLaietà estan totalment desinfectades per poder dur a terme una activitat física higiènica i segura. Els nostres socis/es i abonats/des podeu venir sense cap tipus de recel ja que de la desinfecció s’encarrega una empresa professional, Ibertrac, SL, inscrita en el Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides amb els números 0002CAT-SB, 0002CAT-EB, 5109Cat-LgB.

Des del Club seguim treballant per tal de poder garantir la màxima seguretat a tots els usuaris, ja sigui des del compliment de les mesures anti-Covid dictaminades pel Govern, com per iniciatives més a nivell intern com és, en aquest cas, l’execució del pla antimicrobià de desinfecció.