Aquesta setmana el Laietà ha procedit a realitzar test del COVID-19 a totes les persones que presten els seus serveis al nostre Club, amb l’objectiu de vetllar per la salut, tant dels propis treballadors, com dels socis en general.

El test realitzat tenia com a objectiu detectar possibles persones asimptomàtiques, però amb capacitat de contagi i poder per tant actuar, per la nostra part, per evitar la propagació de virus.

Un cop coneguts els resultats, ens hem de congratular que, havent realitzat el test a un total de 109 proves, no hi hagi hagut ningú que hagi donat resultat positiu, és a dir ningú de les persones que presten els seus serveis al club té capacitat per infectar. S’ha confirmat així mateix que tenim cinc persones que ja havien passat la infecció. El club ja tenia constància d’això en dos casos perquè les dues persones, amb símptomes, l’havien notificat durant el període de confinament.

Pel que fa als resultats obtinguts, hem de ser conscients que no deixen de ser una foto puntual de la nostra situació, en un entorn canviant i per tant de permanent risc. Per això ens mantindrem vigilants i demanem encaridament a tots els socis que mantinguin les necessàries mesures de seguretat, rentat de mans, ús de mascareta i manteniment de la distància de seguretat, especialment ara que la Generalitat ha dictat com a obligatori el seu ús, encara que es respecti la distància de seguretat.

Amb la col·laboració i implicació de tots estem segurs aconseguirem limitar al màxim el risc per als nostres treballadors i socis.