Us informem que la sol·licituds d’entrades pel Barcelona Open Banc Sabadell s’han de fer a l’email ccoll@rctb1899.es a través del Formulario_entradas_federados_2019 que iniciarà el següent procés:

Enviament del formulari amb les entrades sol·licitades.
Reserva per part del RCTB de les entrades sol·licitades.
Comunicació per part del RCTB (via email) de l’import a ingressar.
Confirmació de l’acceptació de les entrades i de l’import a ingressar.
En 5 dies hàbil el RCTB ha de rebre l’import a la seva conta bancaria, en cas contrari s’alliberarà la reserva. Enviar email confirmat l’ingrés.
Enviament de les entrades en els 5 dies hàbils posteriors a la recepció de l’ingrés.
Per tenir dret al 12% de descompte per federats de la FCT s’ha d’enviar el número de llicència de federat de cada assistent amb dret a descompte.