“Cent x 100 Laietà” el nou servei de restauració del Club