“Cent x 100 Laietà” – Informació del servei a partir de l’1 de març