El Laiesplai de Nadal es posa en marxa el 22 de desembre