Escudella i English Breakfast, els destacats d’aquest cap de setmana