Instal·lació d’un sistema automàtic de ventilació al vestidor femení