La sala d’estiraments estarà tancada per feines de manteniment