La secció de Bàsquet continua organitzant-se des del confinament