Parlem de bàsquet amb … Lluís Ferrer. Coordinador de la secció.