Pau Caralt es proclama Sots-Campió al Set Ball Tennis