Resultat del test COVID-19 realitzat a totes les persones que presten els seus serveis al Club