S’acosta la clàssica sortida del Laietà, l’Esquiada!