Sanejament de l’escomesa general d’entrada d’aigua al Club