El personal executiu del Club en col·laboració amb membres de la Junta Directiva, van fer un exhaustiu anàlisi dels resultats de l’enquesta realitzada el setembre passat, fent un recull final de les propostes de millora proposades pels socis i sòcies. Aquestes millores proposades es van agrupar entre les diferents àrees de treball del club, i els responsables de cada àrea van proposar accions concretes associades a cada proposta de millora, que es van ordenar amb una planificació en el calendari, i es van valorar a nivell de cost, ja sigui com a despesa o inversió. El resultat ha estat un recull de 44 accions que es van recollir en un PLA DE MILLORES, que va ser debatut i aprovat a la reunió de la Junta Directiva i el Patronat de la Fundació celebrada el passat dia 30 de novembre.

El PLA es desenvoluparà ja a partir del mes de novembre i s’allarga fins a finals del mes d’abril, i agrupa accions de l’àmbit general del club, del gimnàs, dels serveis i de les instal·lacions. A continuació es recullen algunes de les actuacions que recull el Pla de millores:

 • Instal·lació d’un sistema automàtic de ventilació forçada d’aire per evitar l’acumulació d’humitat al vestidor femení i el pintat posterior.
 • L’activació del sistema de control d’accés als vestidors femení i masculí, així com a la sala de fitness
 • Completar l’estanqueïtat del pavelló
 • Instal·lació de llums de led al camp de futbol
 • L’adquisició de màquines noves de cardio de darrera generació per a la sala de fitness
 • L’adquisició d’una TV de 75” de dinamització de classes d’activitats dirigides i ampliació d’horaris de classes amb sessions de monitoratge virtual
 • Reforç de personal de neteja amb personal de gènere masculí per mantenir la neteja del vestidor d’homes durant el dia
 • Reforç de personal de neteja per a la neteja d’exteriors i sales de fitness i AADD
 • Retirada d’objectes i residus i neteja de la zona superior del pàrquing
 • Contractació de serveis de raspallat de la gespa, neteja de vidres i repàs de cargols de les pistes de pàdel
 • Instal·lació d’una coberta de 100 m2 que aixoplugui i doni ombra a l’estructura de la pèrgola
 • Substitució del terra de seguretat i reparació d’elements del parc infantil
 • Adquisició d’un major nombre d’hamaques i para-sols
 • Renovació del material de les classes d’activitats dirigides del gimnàs
 • Fer tractament fitosanitari als dos oms centenaris de la zona de la pèrgola
 • Poda general d’arbres, arbustos i xiprers
 • Substitució de la gespa de les pistes de pàdel 3/4/5
 • Retirada dels xiprers dels laterals de les pistes de tennis 11/12/13/14 i substitució de les tanques laterals
 • Substitució de totes les tanques mitjaneres entre pistes de tennis

L’enquesta realitzada, els seu anàlisi posterior i les propostes sorgides, s’han mostrat com un procés molt útil de planificació de la gestió del club. El document del Pla de millores integral resta a disposició de consulta dels socis.