El passat dijous 20 de febrer a les 19h va tenir lloc una reunió informativa de la Secció de Bàsquet, on van assistir una vintena de pares i mares en representació dels diferents equips de la Secció.  El club va estar representat pel vicepresident esportiu Sr. Manel Monroig, pel representant de la Secció de Bàsquet a la Junta Directiva Sr. Joan Carles Cases, el gerent del club Sr. Josep Manel Gurrera i per part de la coordinació el Sr. Lluís Ferrer i el Sr. Joan Codina.

El motiu de la reunió no va ser un altre que el de donar resposta per part del Club i la Secció a una carta signada per més de 90 pares i mares on mostraven les seves inquietuds i preocupacions per alguns aspectes concrets de les instal.lacions, sobretot del pavelló (humitats al terra, tancament de les finestres del pàdel, tancament de les filtracions d’aigua de la cantonada antic miniestadi, i deteriorament de la pared verda del frontó), materials (pilotes bàsicament) i altres aspectes relacionats amb el funcionament de la Secció de Bàsquet com neteja i aprofitament de recursos existents.

El Sr. Manel Monroig va obrir la reunió fent una presentació del club al llarg de la seva història i posar en evidència la relació del C.E. Laietà amb el mon del bàsquet.  Després va ser el torn del Sr. Joan Carles Cases, qui va anar analitzant els punts esmentats en la carta dels pares.  El Sr. Josep Manel Gurrera va presentar unes diapositives on en primer lloc es detallaven les inversions realitzades en el pavelló des del 2016 amb més o menys encert, i després d’altres on s’explicaven les actuacions que s’han fet en els darrers mesos per solucionar els problemes existents. Aquestes actuacions i el pla d’acció derivat dels resultats es resumeixen en:

  • Aprovació de la realització d’un estudi geotècnic complert per tal de dictaminar l’origen de les humitats del terra del pavelló durant el primer trimestre del 2020.
  • Si existissin possibles responsabilitats del Barça per mala impermeabilització dels antics camps d’entrenament adjacents al pavelló, reclamar les actuacions pertinents per solucionar-ho.
  • Un cop millorada la impermeabilització de la pared verda pel costat Barça, reparació per la part de dins del pavelló.
  • Si aquest no fos el motiu o no fos del tot efectiu, col.locació d’un terra nou resistent a la humitat i homologat per la Federació Catalana de Bàsquet, dels diversos pressupostos que ja s’han encarregat durant el mes d’agost del 2020.
  • Queda suspès el tancament de les finestres properes a les pistes de pàdel, redistribuint el pressupost cap a les humitats del terra i veure el seu resultat.
  • El tancament deficient de la coberta de la cantonada propera a l’antic miniestadi queda pendent d’execució a una empresa especialista en treballs en alçada de manera imminent.

Després del torn de preguntes i del conseqüent diàleg, també es van determinar els següents punts:

  • Revisió de protocols de neteja i manteniment tant del terra com de les grades de la pista social i del pavelló.
  • Revisió del material, sobretot pilotes, abans de començar i al llarg de la temporada i disposar del pressupost pertinent per tal de tenir-lo en òptimes condicions.
  • Reunió per l’optimització dels recursos existents al club i treure’n el màxim rendiment.
  • Confirmació de l’existència d’una partida pressupostària important per aquests actuacions.