El Gimnàs
El gimnàs del Club Laietà s’ha caracteritzat al llarg de tota la seva trajectòria per ser una secció que té l’objectiu de millorar la condició física dels practicants de les diferents modalitats esportives que es realitzen al nostre Club. En conseqüència és una secció estretament vinculada a la resta de seccions esportives.

L’any 1991 el Gym disposava només de l’espai que actualment ocupa la sala de fitness i constava bàsicament d’un lloc ampli dotat d’espatlleres, la primera i segona planta de l’edifici estaven destinades a sales de jocs i de cafeteria-restaurant respectivament.

Va ser en aquella època i en aquella única sala on Joan Frutos i posteriorment Joan Molgosa impartien sessions de gimnàs a socis i grups de socis que ho sol·licitaven. En anys posteriors va ser Josep Viladot qui va assumir aquesta funció i a aquest el va succeir Jaume Feixas.

Però serà el 1997 l’any que marcarà un punt d’inflexió per a la secció del Gimnàs amb la construcció del nou edifici social. La sala recreativa i de jocs juntament amb la cafeteria ubicades en aquest nou edifici permet alliberar espai per a l’aplicació de gimnàs i la realització d’activitats dirigides. En aquesta època la coordinació va ser encomanada a Txus Ros i així el Gymlaieta va començar a tenir una presència cada vegada més considerada pel Club. Es disposa de sala fitness més dues sales on realitzar classes col·lectives de gran qualitat amb l’afiliació a Les Mills, programa d’activitats dirigides modernes i eficaces encara actives avui. També en aquesta època es van potenciar els entrenaments personals i es va iniciar el servei de fisioteràpia.

El 2007 la coordinació del Gymlaieta va ser realitzada per Julia Jaén. En aquest període es va crear la Secció d’Estètica i Osteopatia orientant el gimnàs cap al Wellness que era la tendència del moment. Es va treballar la promoció en el mercat intern i extern, donant a conèixer el Gymlaieta fora de el Club.

L’any 2012 la coordinació va ser assumida per Eugenio Furlano, destacant d’aquest període la total renovació de la maquinària de la sala de fitness així com l’inici de noves activitats com el Spinning i classes virtuals en diversos horaris. En aquesta fase és significativa la modernització i actualització de l’estructura del Gymlaieta aconseguint una nova imatge més competitiva i actual.

TITO DONADA
Corresponsal del C.E. Laietà