Aplicació dels resultats de l’enquesta 2019 en un Pla de millores