Durant aquestes últimes setmanes s’han dut a terme les obres de renovació total de la pista 5 de tennis que han consistit en canvi de tota la pastilla, nou anivellat, noves línies i terra, i millores del drenatge i desaigües.

La pista ja està preparada perquè es pugui jugar, encara que al principi s’haurà de fer un ús poc intensiu perquè es vagi assentant, i en pocs dies ja es podrà utilitzar per tothom.

inline_521_https://laietasportfamily.lab2.aloewebs.com/wp-content/uploads/2019/08/pista51-300x168.jpg inline_642_https://laietasportfamily.lab2.aloewebs.com/wp-content/uploads/2019/08/pista52-300x168.jpg