El Laietà escollit com a col·legi electoral per a les eleccions al Parlament de Catalunya