Aquest dimecres 12 de febrer començaran les feines de manteniment preventiu a les pistes de pàdel del Club, treballs que s’emmarquen dintre del Pla de Millores del CE Laietà.

Les feines que es duran a terme seran les següents:

  • Raspallat de la gespa
  • Descompactació de la gespa
  • Encebament amb sorra de sílice
  • Revisió de les xarxes, vidres, juntes i portes

Aquestes feines seran comuns a totes les pistes excepte a les número 3, 4 i 5, ja que està previst un canvi integral de la gespa en un futur proper, encara que sí que se’ls hi farà la revisió de xarxes, vidres, juntes i portes com a les altres pistes.

Per tal d’escollir la millor opció per dur a terme aquests treballs, el Club ha rebut i ha revisat 3 pressupostos diferents. Finalment l’empresa adjudicatària ha estat Césped Solución amb un pressupost de 1.467€ + IVA.

Les feines de manteniment preventiu de les pistes de pàdel tindran lloc durant els matins i fins els migdies dels següents dies:

  • Dimecres 12 de febrer, pistes de la 1 a la 8.
  • Dilluns 17 de febrer, pistes de la 9 a la 13.

Segons la planificació interna de les pistes de pàdel, es garanteix que sempre hi haurà com a mínim 8 pistes disponibles i les altres 5 estaran sota feines de manteniment.

Demanem als socis i abonats la màxima entesa i col·laboració durant aquests dies en que es produiran afectacions temporals en la disponibilitat de pistes.