La setmana passada varen finalitzar les feines de manteniment de les 7 mitjaneres que separen les pistes de tennis 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 11-12,13-14 i 15-16 (centrals).

Les feines van consistir en la reparació i pintat dels postes que estaven en mal estat, i la substitució d’aquells que estaven molt malmesos. Una vegada reparats es va procedir al pintat i a la instal·lació de xarxa metàl·lica nova.

Amb aquesta actuació esperem millorar la imatge general de les pistes de tennis, així com la seguretat de socis, tennistes i escoles del Club.