El GymLaietà ofereix activitats dirigides a l’aire lliure