El Laiestiu no fa vacances i continua durant agost i setembre