Les Seccions Esportives es preparen per començar la nova temporada