Tall del subministrament d’aigua a la zona superior del Club